Živo je hra, jejíž hlavní pravidlo zní: Tohle není hra